Mapping Imagined Geographies of Revolutionary Russia

Mekhovitsy

Historical Data


Names

  • Mekhovitsy (in use 1628 - present)

  • View Mekhovitsy on the Map


    People Born in Mekhovitsy

  • Dmitrii Nikolaevich Semenovskii (1894)

  • Textual Data