Mapping Imagined Geographies of Revolutionary Russia

Izhevsk

Historical Data


Names

  • Izhevsk (in use 1918 - present)
  • Izhevskii zavod (in use 1760 - 1918)
  • Ustinov (in use 1984 - 1987)

  • View Izhevsk on the Map


    People who Died in Izhevsk

  • Iakov Vladimirovich Godin (1954)

  • Textual Data