Mapping Imagined Geographies of Revolutionary Russia

Typology

Type of agent corporate body
Type of corporate body Publisher
Affiliation state

Publishers & typographers

Издатели и типографы

Izdatel'stvo Rossiiskogo Telegrafnogo Agentstva ROSTA na agitatsionno-instruktorskom parokhode V. Ts. I. K. Krasnaia Zvezda

date unknown - date unknown

Names

 • Izdatel'stvo Rossiiskogo Telegrafnogo Agentstva ROSTA na agitatsionno-instruktorskom parokhode V. Ts. I. K. Krasnaia Zvezda, preferred
 • Associated Works

  Works Published By
 • Iunyi proletarii (Zhizn' Miti)
 • Tipografiia zhizni
 • Goi ty, Rus', moia rodnaia…
 • Associated Locations

  Corporate Address(es)
 • Astrakhan’
 • · · · · · ·